Управління

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

 

Управління школою на державно-громадських засадах
Освіта вважається сферою, що найбільшою мірою
відповідає за засвоєння новими поколіннями громадських
обов'язків й правил спільної відповідальності
за участь в управлінніЯкщо ми спитаємо себе: «Що є найбільш характерною рисою сучасного світу», то, мабуть, отримаємо відповідь: безупинні стрімкі зміни. З величезною швидкістю розпадаються союзи, змінюються уряди, перекреслюються ідеали, якими народи жили багато десятиліть. Поїзд історії лине вперед, не дивлячись на круті повороти, підйоми та спуски.


Зміни охоплюють усі сторони нашого життя, не обминають і таку сферу діяльності, як управління, в якій для нас багато нового: нове управлінське мислення, нова філософія та політика управління з іншою системою цінностей і пріоритетів, інші методи та інструментарій управління, нове розуміння принципів управління, внутрішніх зв'язків і закономірностей  «некомандної» системи.


Успішність освітньої системи, яка має на меті інтеграцію в суспільство кожного індивіда, та мотивація учнів  до навчання великою мірою залежать від того, наскільки зацікавлені сторони можуть впливати на роботу закладів освіти та визначати їх особливості. Урешті-решт, освіта має задовольняти вимоги тих, хто навчається, та тих, хто «споживає» результати освіти (роботодавці, суспільство загалом). Отже, аби бути ефективною, освітня система має враховувати інтереси «споживачів» певного регіону. Тому без залучення до управління освітою громадських організацій регіону школа не може виконати соціальне замовлення держави.


Ефективне управління навчальними закладами створює передумови для покращення внутрішньої культури та атмосфери освітньої організації. Роль керівників навчального закладу стає все важливішою, оскільки за умови децентралізації освіти вони отримують усе більше повноважень і відповідальності. Удосконалення управління є першим кроком на шляху покращення внутрішньої атмосфери навчального закладу, що сприятиме підвищенню довіри та зацікавленості учнів. Оскільки завданням освіти є підготовка учнів до активного громадського життя в умовах демократичного суспільства, саме демократичні принципи мають стати основою функціонування, організації навчальних закладів та управління ними. За таких умов не тільки керівник закладу, а й викладачі та учні матимуть змогу впливати на процес прийняття рішень. З одного боку, це покращуватиме взаємовідносини всередині організації, з іншого - готуватиме учнів до самостійного життя.


Система управління в НВК будується на підставі нормативно-правових документів про освіту. Головними є Конституція України та закон України «Про освіту».


Процес управління включає в себе чотири етапи планування: організацію діяльності, контроль, прийняття управлінського рішення, аналіз виконання рiшень.


Основним фактором є освітня мета НВК: “Формування творчої особистості з метою реалізації індивідуальних креативних задатків дитини”


У діяльності директора та його заступників здійснюється структурно-функціональна залежність.
 

Основні принципи управління навчальним закладом усім відомі, це:

 • планування;
 • перспективності;
 • компетентності;
 • діловитості;
 • з'єднання в єдине начало, колегіальності й особистої відповідальності;
 • перевірки фактичного виконання справи;
 • тісний зв'язок із життям;
 • колективізму;
 • розвиток ініціативи та активності вчителів і всіх робітників школи;
 • гуманізації;
 • економізації.

     

Кожний керівник структури управління має функціональні обов'язки, які визначають характер взаємозв'язку між усіма підсистемами й беруть відповідальність за свою частину шкільного процесу, за управління та його результати.


У структурі внутрішньошкільного управління присутні не тільки державні, а і громадські організації. Модель управління є відкритою та демократичною. У ній органічно поєднуються засоби державного впливу з громадським управлінням. Відкритість системи сприяє поширенню управлінських можливостей громадської думки, меншій залежності управління від впливу конкретних посадових осіб.

 

Однією із форм спільної співпраці з батьками учнів є піклувальна рада школи.


У тісній співпраці з радою ветеранів нашого мікрорайону проводимо роботу з формування громадянських і патріотичних якостей учнів: організації та проведення уроків мужності, бесід, зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами-афганцями, героями-чорнобильцями.


Як і в сучасній освіті, у нашій школі існує багато різних проблем, з якими ми виходимо на всебічне обговорення через шкільну газету «Шкiльна орбiта»,  яку випускаємо вже другий рік. Питання організації гарячого харчування, взаємодії сім'ї та школи, іміджу школи, зовнішнього обліку сучасних учнів і багато інших знаходять своє відображення на сторінках цієї газети. Це дозволяє нам через усебічне оголошення проблеми  знайти відповіді на непрості запитання, дає можливість ділитись досвідом своєї роботи та знайти нові ідеї. У випуску цієї газети - органу шкільного самоврядування, беруть участь учні з 4-го по 9-й клас.


Перелік прикладів можна продовжити, але ми вважаємо, що реалізація нових підходів має починатися зі зміни характеру управлінської діяльності освіти та наповнення її інноваційним змістом. Цьому в повній мірі сприяє залучення до державної системи управління громадських організацій, що забезпечують демократизацію, гуманізацію управління в освіті та виконання соціального замовлення держави.Автор: О.Христюк


З використанням матеріалiв: Освіта.ua

2015 рік